Pikalinkit/ Quick links

Oletko jo Melbournen Suomi-Seuran jäsen? Päivitä jäsentietosi.
Etkö vielä ole MSS:n jäsen? Hae jäsenyyttä.

Not yet a FSM member? Apply for membership.
Already a member of the Finnish Society of Melbourne? Update your membership details.

Jump to the English Version

Viimeaikaiset muutokset / Recent changes

MSS:n johtokunta on lokakuusta 2017 lähtien ottanut käytännökseen uusien jäsenhakemusten käsittelemisen ennen kuin uudet jäsenet hyväksytään jäseniksi. Tämä vaati jäsenyyslomakkeen päivittämistä verkossa. Nyt niitä on kaksi eri versiota: yksi uusille jäsenhakemuksille ja yksi jäsentietojen päivittämiseen.

As of October 2017, all new membership applications are to be reviewed by the FSM committee before accepting. This required us to change how we handle the online form. As such there are now two forms: one for new membership applications, and another for updating your current membership details.

Jäsenyysedut  ja -maksu / Membership benefits and payment (scroll down for English)

Melbournen Suomi-Seuran jäsenenä saat alennetun sisäänpääsyn Seuran tapahtumiin ja Suomi-talon saunaan, voit käyttää kirjastoa, tukea Suomi-kauppaamme, käydä Keskiviikkokerhossa tai Mukulakerhossa ja äänestää vuosikokouksessa*. Jäsenet voivat myös vuokrata hallia alennetulla hinnalla tietyin ehdoin (ota yhteys talonmies Kimmoon).

Luethan seuraavat ohjeet ennen maksamista (verkkopankissa tai Suomi-talolla talonmies Kimmolle):

Jäsenmaksut
Jäsenvuosi: 1.7. – 30.6. (Australian verovuosi)
Jäsenmaksu: $25 ; yli 12-vuotiaat lapset, opiskelijat ja eläkeläiset $10. Yli 12-vuotiaat lapset tarvitsevat oman jäsenyyden, alle 12-vuotiailta lapsilta ei maksua. Huom. jos olet suomalainen, joka on juuri muuttanut Australiaan, ensimmäinen vuosi on ilmainen!

1) Täytäthän jäsenyyslomakkeen vaikka Seuralla olisikin jo tietosi entuudestaan. Näin varmistamme, että tietosi ovat ajan tasalla. Huomioi, että täyttämällä ja lähettämällä sähköisen jäsentietolomakkeen, katsomme, että tuet Suomi-Seuran tavoitteita ja hyväksyt Seuran säännöt (nähtävissä Suomi-talon kirjastossa). Samalla annat myös luvan käyttää tietojasi yksityisyyskäytäntömme (vain englanniksi) mukaan. Näitä tietoja voidaan kerätä ja käyttää mm. tiedottamaan tapahtumistamme, apurahojen hakemisessa ja jäsentutkimuksessamme. Suomi-talolla Kimmolle jäsenmaksunsa maksaneet voivat täyttää myös paperisen version jäsentietolomakkeesta.

2)  Jos päivität jäsentietosi, saat verkkolomakkeen lähetettyäsi näkyviin pankkitietomme, jota kautta voit maksaa jäsenmaksusi verkkopankissa. Merkitse maksun yhteydessä viitekenttään etunimesi ensimmäinen kirjain sekä sukunimesi, esim. MVirtanen. Näin Seura pystyy varmentamaan maksajan. Jos taas haet uutta jäsenyyttä, saat yksityiskohdat maksusta, kun johtokunta on käsitellyt hakemuksesi.

3) Lisäämme jäsenet sähköisen uutiskirjeen listallemme (listalle voivat liittyä myös ei-jäsenet). Huom! Lähetämme uutiskirjeen paperisena vain niille Suomi-Seuran jäsenille, jotka eivät pääse lukemaan sähköistä versiota.

* Jotta voisi olla täysivaltainen jäsen (äänioikeus vuosikokouksessa), jäsenellä (tai hänen kumppanillaan) täytyy olla sukulaisuussuhde Suomeen.

Jäsenlomakkeet (englanniksi): jäsentietojen päivitys / uusi jäsenyyshakemus
Yksityisyyskäytäntö (Privacy Policy)

Kysymyksiä jäsenyyteen tai jäsenlomakkeeseen liittyen voi lähettää: membership@fsmelbourne.com.au.

* * *

As a member of the Finnish Society of Melbourne, you get a discounted entrance to FSM events and the Finnish Hall sauna, free use of the library, access to the Finnish Shop, Wednesday Club on every Wednesday, children’s playgroup once a month and a vote at the Annual General Meeting*.  Members can also receive hall hire discount with certain conditions (please contact our caretaker Kimmo for details).

Please read through the following instructions before making a payment (online or by cash at the Finnish Hall to caretaker Kimmo):

Membership fees
Membership period: from 1st of July to 30th June (Australian financial year)
Amount: $25 ; children over 12 years, students and pensioners $10. Children over 12 years are required to have their own membership (no fee for children under 12 years of age). Note: if you are a Finn who has just moved to Australia, the first year is free!

1) Please fill out the membership form (links above), even if the Society has your details already from previous years. This way your details are kept up-to-date. Please note that by filling in and submitting the online form, you are considered to support the purposes of the FSM and agree to comply with the Society rules (that can be viewed at the Finnish Hall library). You also consent to your details being used in accordance with the FSM Privacy Policy. We may collect and hold personal information e.g. to notify you about our activities, applying for grants and conduct membership research. In case you pay at at the Finnish Hall, you can also fill in a paper version of the membership registration form.

2) If you are a member updating your details, you will see our bank account details after you have submitted your membership registration form. Please use your name as reference when making the payment, i.e. NJackson, in order to make your payment identifiable by our accounts. If you are applying for a new membership, you will receive a response about how to pay the membership fee once your application has been reviewed by the committee.

3) Our members are added to our electronic newsletter list (also non-members can join this list). Please note: The newsletter in paper format will be posted only to those FSM members who cannot access the electronic version.

* In order to be able to have full voting rights at the Annual General Meeting, a member (or his / her partner) has to have Finnish heritage.

Membership form: updating membership details / applying for a new membership
Privacy Policy

If you have any questions or issues with the membership issues, please email us at: membership@fsmelbourne.com.au.

Advertisements